Helpie FAQ

[helpie_notices group_id=’19’/]

Najczęściej zadawane pytania na temat epilepsji (padaczki)

 • Co to jest epilepsja? Co to jest napad padaczkowy?

  Padaczka, która jest czasami nazywana zaburzeniem napadowym, jest zaburzeniem mózgu. U osoby zdiagnozowano padaczkę, gdy miała dwa lub więcej napadów. Napad to krótka zmiana normalnej aktywności mózgu.

  Napady padaczkowe są głównym objawem padaczki. Niektóre napady mogą wyglądać jakby osoba wpatrywał się w jeden punkt. Inne napady powodują, że osoba upada, trzęsie się i traci świadomość tego, co dzieje się wokół niej.

 • Jak długo zwykle trwają napady padaczkowe?

  Zwykle napad trwa od kilku sekund do kilku minut. To zależy od rodzaju napadu.

 • Jakie są główne rodzaje napadów padaczkowych?

  Czasami trudno jest stwierdzić, kiedy dana osoba ma napad. Osoba z atakiem może wydawać się zdezorientowana lub wyglądać, jakby wpatrywała się w coś, czego nie ma. Inne napady mogą spowodować upadek, drżenie i nieświadomość tego, co się wokół nich dzieje.

  Napady padaczkowe dzielą się na dwie grupy.

  • Napady uogólnione dotyczą obu półkul mózgowych
  • Napady ogniskowe dotyczą tylko jednego obszaru mózgu. Napady te nazywane są również napadami częściowymi.

  Osoba z padaczką może mieć więcej niż jeden rodzaj napadu.

 • Jeśli mam napad padaczkowy, czy to oznacza, że ​​mam epilepsję?

  Nie zawsze. Napady mogą również wystąpić z powodu innych problemów zdrowotnych. Te problemy obejmują:

  • Wysoka gorączka.
  • Niski poziom cukru we krwi.
  • Odstawienie alkoholu lub narkotyków.
 • Co powoduje epilepsję?

  Padaczka może być spowodowana różnymi stanami, które wpływają na mózg danej osoby. Niektóre znane przyczyny to:

  • Udar mózgu
  • Guz mózgu
  • Infekcja mózgu przez pasożyty (malaria, wągrzyca), wirusy (grypa, denga, Zika) i bakterie
  • Urazowe uszkodzenie mózgu lub uraz głowy.
  • Niedotlenienie mózgu (na przykład podczas porodu).
  • Niektóre zaburzenia genetyczne (takie jak zespół Downa)
  • Inne choroby neurologiczne (takie jak choroby Alzheimera)

  U 2 na 3 osoby przyczyna padaczki jest nieznana. Ten typ padaczki nazywany jest kryptogenną lub idiopatyczną .

 • Czy padaczka jest powszechna?

  Padaczka jest jednym z najczęstszych schorzeń wpływających na mózg.

  Licząc zarówno dzieci, jak i dorosłych na świecie cierpi na nią około:

  • 60 mln ludzi
 • Jak zapobiegać epilepsji?

  Czasami możemy zapobiec epilepsji. Oto niektóre z najczęstszych sposobów zmniejszenia ryzyka zachorowania na padaczkę:

  • W sposób zdrowy prowadzić swoją ciążę . Niektóre problemy podczas ciąży i porodu mogą prowadzić do padaczki. Postępuj zgodnie z planem opieki prenatalnej ze swoim lekarzem, aby zapewnić zdrowie Tobie i Twojemu dziecku.
  • Zapobiegaj urazom mózgu .
  • Zmniejsz ryzyko udaru mózgu i chorób serca .
  • Bądź na bieżąco ze swoimi szczepieniami .
  • Umyj ręce i bezpiecznie przygotuj jedzenie, aby zapobiec infekcjom, takim jak wągrzyca .
 • Co to jest padaczka światłoczuła (fotogenna)

  Padaczka światłoczuła charakteryzuję się tym że napady są wywoływane przez migające światła lub kontrastujące jasne i ciemne wzory.  Ten typ padaczki można zdiagnozować poprzez badanie EEG.

 • Jak diagnozuje się epilepsję?

  Osoba, która ma napad po raz pierwszy, powinna porozmawiać z pracownikiem służby zdrowia, takim jak lekarz lub pielęgniarka. 

  Po ustaleniu z osobą co miało miejsce może zlecić badania typu EEG (elektroencefalogram) czy MRI (rezonans magnetyczny) .

 • Jak leczy się epilepsję?

  Jest wiele rzeczy, które dostawca i osoba z padaczką mogą zrobić, aby zatrzymać lub zmniejszyć napady.

  Najczęstsze metody leczenia epilepsji to:

  • Medycyna. Leki przeciwdrgawkowe to leki, które ograniczają rozprzestrzenianie się napadów padaczkowych w mózgu.  Leki są dobierane indywidualnie do każdego chorego,  działają one na około 2 na 3 osoby z padaczką.
  • Chirurgia . Kiedy napady pochodzą z pojedynczego obszaru mózgu (napady ogniskowe), operacja usunięcia tego obszaru może zatrzymać przyszłe napady lub ułatwić ich kontrolowanie za pomocą leków. Operacja padaczki jest najczęściej stosowana, gdy ognisko napadu znajduje się w płacie skroniowym mózgu.
  • Inne zabiegi . Kiedy leki nie działają, a operacja nie jest możliwa, pomocne mogą być inne metody leczenia. Obejmują one stymulację nerwu błędnego , w której urządzenie elektryczne jest umieszczane lub wszczepiane pod skórę w górnej części klatki piersiowej w celu wysyłania sygnałów do dużego nerwu w szyi. Inną opcją jest dieta ketogeniczna , dieta wysokotłuszczowa, niskowęglowodanowa z ograniczoną liczbą kalorii.
 • Kto leczy epilepsję?

  Pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej, tacy jak lekarze rodzinni, pediatrzy i pielęgniarki, są często pierwszymi osobami,  które mają nowe napady padaczkowe. Lekarze mogą postawić diagnozę padaczki lub porozmawiać z neurologiem lub epileptologiem Neurolog to lekarz specjalizujący się w mózgu i układzie nerwowym. Epileptolog to neurolog specjalizujący się w leczeniu padaczki. W przypadku wystąpienia problemów, takich jak napady padaczkowe lub działania niepożądane leków, lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do neurologa lub epileptologa w celu uzyskania specjalistycznej opieki.

 • Jak znaleźć specjalistę od padaczki?

  Twój lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może ci powiedzieć o specjalistach tego typu. Można skontaktować się z fundacjami, stowarzyszeniami w Polsce i na świecie.

 • Co mogę zrobić, aby poradzić sobie z epilepsją?

  Samozarządzanie jest tym, co robisz, aby zadbać o siebie. Możesz dowiedzieć się, jak radzić sobie z napadami i prowadzić aktywne i pełne życie. Zacznij od tych wskazówek:

  • Regularnie bierz swoje lekarstwa
  • Spróbuj rozpoznać wyzwalacze napadu (takie jak migające lub jasne światła).
  • Prowadź rejestr swoich napadów
  • Wysypiaj się
  • Staraj się zredukować stres.
 • Czy istnieją szczególne obawy dotyczące kobiet cierpiących na epilepsję?

  Kobiety cierpiące na epilepsję stają przed szczególnymi wyzwaniami. Zmiany hormonalne mogą powodować, że niektóre kobiety z padaczką mają więcej napadów podczas okresu. W przypadku kobiet z padaczką istnieją również szczególne obawy dotyczące ciąży, ponieważ napad padaczkowy i przyjmowanie niektórych leków w czasie ciąży może zwiększać ryzyko uszkodzenia dziecka. Kobiety mogą podjąć następujące kroki przed ciążą iw jej trakcie, aby zmniejszyć to ryzyko.

  • Jeśli jesteś kobietą z padaczką, która planuje zajść w ciążę, porozmawiaj lekarzem o tym, jak najlepiej dbać o siebie i swoje dziecko.
 • Czy człowiek może umrzeć na epilepsję?

  Większość osób z padaczką żyje pełnią życia. Jednak ryzyko przedwczesnej śmierci jest dla niektórych wyższe. Wiadomym jest, że najlepsza możliwa kontrola napadów i bezpieczne życie mogą zmniejszyć ryzyko śmierci związanej z padaczką.

  Do czynników zwiększających ryzyko przedwczesnej śmierci należą:

  • Poważniejsze problemy zdrowotne , takie jak udar lub guz. Warunki te niosą ze sobą zwiększone ryzyko śmierci i mogą powodować drgawki.
  • Upadki lub inne urazy, które zdarzają się z powodu napadów padaczkowych. Obrażenia te mogą zagrażać życiu.
  • Napady trwające ponad 5 minut. Jest to stan zwany stanem padaczkowym . Stan padaczkowy może czasami wystąpić, gdy dana osoba nagle przestaje przyjmować leki przeciwpadaczkowe.

  W rzadkich przypadkach osoby chore na padaczkę mogą doświadczyć nagłej , nieoczekiwanej śmierci w przebiegu padaczki (SUDEP).  SUDEP nie jest dobrze poznany, a eksperci nie wiedzą, co go powoduje, ale podejrzewają, że czasami jest to spowodowane zmianą bicia serca (rytmu) podczas napadu. Nagła śmierć z powodu zmian rytmu serca zdarza się również u osób, które nie mają napadów padaczkowych.

  Ryzyko nagłej śmierci jest większe u osób z poważnymi niekontrolowanymi napadami padaczkowymi.

 • Jeśli mam epilepsję, czy mogę ćwiczyć i uprawiać sport?

  Czasami osoby z padaczką martwią się, że ćwiczenia lub sport mogą pogorszyć ich napady. Ćwiczenia rzadko są „wyzwalaczem” aktywności napadowej. W rzeczywistości regularne ćwiczenia mogą poprawić kontrolę napadów.

  Bezpieczne uprawianie sportu może być również doskonałe dla dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Zawsze ważne jest, aby unikać urazów związanych ze sportem, które mogą zwiększać ryzyko napadów padaczkowych.

 • Czy można prowadzić samochód mając padaczkę (epilepsję)

  Tą sprawę reguluje dyrektywa unijna z 2006/126/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
  z dnia 20 grudnia 2006 r załącznik III. Szczególną uwagę proszę poświęcić punktom 12.1, 12.2.

  11. Praw jazdy nie wydaje się ani nie przedłuża się okresu ich ważności w przypadku osób ubiegających się o nie czy
  kierowców cierpiących na poważne schorzenie neurologiczne, o ile do wniosku nie załączono opinii upoważnionego lekarza. Zaburzenia neurologiczne związane z chorobami czy interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, prowadzącym do niedoborów czuciowych czy motorycznych oraz
  zakłócenia równowagi i koordynacji, muszą zostać odpowiednio rozpatrzone w zakresie skutków czynnościowych i
  zagrożenia postępującym charakterem schorzenia. W takich sytuacjach wydanie prawa jazdy lub przedłużenie
  okresu jego obowiązywania, w przypadku niebezpieczeństwa pogorszenia się stanu zdrowia, może podlegać okresowej ocenie.

  12. Napady padaczkowe lub inne nagłe zaburzenia stanu świadomości u osoby kierującej pojazdem z napędem silnikowym stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego.

  12.1. Prawo jazdy można wydać lub przedłużyć okres jego ważności pod warunkiem przeprowadzenia badania przez właściwy organ medyczny i z zastrzeżeniem regularnych kontrolnych badań lekarskich. Dany organ wydaje orzeczenie o stopniu zaawansowania epilepsji lub innych zaburzeń świadomości, klinicznej postaci choroby i jej postępującym charakterze (np. brak napadu od dwóch lat) oraz o przeprowadzonym leczeniu i jego wynikach.

  12.2. Praw jazdy nie wydaje się ani nie przedłuża się okresu ich ważności w przypadku osób ubiegających się o nie czy
  kierowców cierpiących na napady padaczkowe lub nagłe zaburzenia świadomości albo narażonych na wystąpienie
  takich napadów czy zaburzeń

  Tutaj możesz pobrać wersję polską dyrektywy, a w tym miejscu wersję dla innych krajów Unni Europejskiej

 • Co to jest HV w wyniku EEG

  Hiperwentylacja (HV) to technika aktywacji stosowana podczas rejestracji EEG w celu wywołania nieprawidłowości padaczkopodobnych, w niektórych przypadkach drgawek, w celu zwiększenia czułości diagnostycznej EEG.