Co to jest epilepsja (padaczka)

Padaczka to przewlekła niezakaźna choroba mózgu, na którą cierpi około 60 milionów ludzi na całym świecie. Charakteryzuje się nawracającymi drgawkami, które są krótkimi epizodami mimowolnych ruchów, które mogą obejmować część ciała ( ataki częściowe) lub całe ciało (ataki uogólnione), czasem towarzyszy im utrata przytomności i kontroli czynności jelit lub pęcherza moczowego.

Epizody drgawek są wynikiem nadmiernych wyładowań elektrycznych w grupie komórek mózgowych. Miejscem takich wyładowań mogą być różne części mózgu. Napady drgawkowe mogą mieć różny charakter, od najkrótszej utraty uwagi lub szarpnięć mięśni do ciężkich i długotrwałych konwulsji. Napady mogą również różnić się częstotliwością, od mniej niż jednego rocznie do kilku dziennie.

Jeden napad nie oznacza padaczki (do 10% ludzi na całym świecie ma jeden napad w ciągu swojego życia). Padaczkę definiuje się jako występowanie dwóch lub więcej niesprowokowanych napadów padaczkowych. Padaczka jest jednym z najstarszych rozpoznanych schorzeń na świecie, a pisemne wzmianki sięgają 4000 pne. Strach, niezrozumienie, dyskryminacja i piętno społeczne towarzyszą padaczce od wieków. To piętno trwa do dziś w wielu krajach i może mieć wpływ na jakość życia osób z tą chorobą i ich rodzin.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ? PRZEJDŹ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *